Ahlan Wasahlan

أهلا وسهلا ومرحبا بكم
محمد فضلي بن إبراهيم المربوقي

Tuesday, August 14, 2007

Pengenalan Ilmu Dhabtul Quran

Ta’rif dan pengertian
Makna asal dalam bahasa ‘arab
sampai matlamat dalam memelihara sesuatu perkara
Istilah ilmu dhabt
suatu ilmu yang member i tanda kepada huruf-huruf Al-Quran dari segi harakah(baris), sukun(tanda mati), syaddah(sabdu), mad(panjang) dan lain-lain lagi.
Tajuk yang dibincangkan
Tanda-tanda yang menunjukkan atas apa yang dipamerkan oleh huruf dari segi meletakkan baris atau meninggalkannya, keudukan dan warnanya dan lainlain lagi.
Faedah
Menghilangkan keraguan dan kesamaran pada huruf-huruf al-Quran supaya tidak bertukar huruf yang bersabdu atau tidak, yang mana mati dan berbaris
Alamat atau tanda-tanda yang terlibat dengan dhabt pada huruf-huruf al-Quran dari segi bentuk, warna dan tempat meletakkannya ialah:
 • Harakah
 • Sukun
 • Syaddah
 • Mad
 • Hamzah
Perbezaan ilmu Rasm dan ilm Dhabt
Ilmu rasm:
 • dicipta untuk memberi perhatian pada permulaan dan waqf(berhenti) kalimah al-Quran.
 • Contoh: kalimah Muhammadun ditulis dengan hruf mim, ha’, mim & dal. Dibuang huruf nun yang bertanwin
 • Berhubungkait dengan huruf pada kalimah-kalimah Al-Quran dari segi isbat dan hazaf (ada dan buang)
Ilmu dhabt:
 • Dicipta untuk memelihara bacaan ketika wasal(bersambung)
 • Contoh: Huruf nun yang mati dibiarkan tanpa tanda mati bagi menunjukkan berlaku hukum idgham pada nun tersebut apabila dibaca secara wasal.
 • Berhubungkait dengan semua yang dipamerkan oleh huruf-hruf al-Quran dari segi baris, mati, syaddah dan sebagainya

No comments: